söndag 16 april 2017

Bra sida om familjepolitik

 Från sidan Hållbar familjepolitik NU!

Myterna om ”jämställdhet = lika val” och ”kvinnofällan”

I svensk politik har jämställdhet blivit synonymt med att ”båda föräldrar jobbar heltid utanför hemmet och tar lika mycket [= lite] hand om barnen”. Den svenska tolkningen vilar på den socialistiska definitionen som är att alla ska göra lika val, men den är ingen absolut sanning om jämställdhet. Tolkad utifrån liberal eller konservativ ideologi skulle jämställdhet i stället handla om att alla ska få lika möjligheter att välja fritt. Tyvärr driver inte Liberalerna en sådan familjepolitik utan har helt anammat den socialistiska tolkningen, liksom en del konservativa politiker. Men eftersom grunddefinitionen av jämställdhet egentligen lyder ”jämlikhet mellan könen” och definitionen av jämlikhet ”att alla människor är lika värda”, blir det tydligt att vägen dit inte kan stipuleras så ensidigt som i svensk politik.
Till att börja med måste man titta på hur man värderar människors olika arbete och här har kvinno- och jämställdhetsrörelsen faktiskt lagt krokben för sig själv genom att totalt nedvärdera sådant arbete som kvinnor historiskt ägnat sig åt, omsorg om barn och hem. I stället anammade rörelsen okritiskt gängse (patriarkala) synsätt att det enda arbete som är värt något är det som mannen historiskt sysslat med, nämligen lönearbete utanför hemmet. Barnomsorg har däremot bara ett värde om någon annan än föräldern utför jobbet, då anses det värt cirka 10 000 kronor/månad/barn i genomsnittliga förskolesubventioner. Denna skeva värdering har lett till allvarliga konsekvenser för många barns psykiska hälsa, som framgår av rapporten ”Familjepolitikens ekonomi”, men även för många föräldrar – framförallt kvinnor – som också fått betala med psykisk ohälsa.
Att rörelsens frontfigurer sedan anklagar de kvinnor som fortfarande ser ett värde i att ägna mer tid åt barnen för att ha gått i ”kvinnofällan” och samtidigt förvånat undrar varför inte fler män frivilligt väljer att gå i samma fälla, framstår som en ideologisk låsning där vägen blivit viktigare än målet. Lösningen är naturligtvis att sluta beskriva de historiskt kvinnliga sysselsättningarna som en fälla och i stället uppvärdera dem, så att föräldrar kan få mer rättvisa förutsättningar att själva välja vem som vill göra dem. Och då lär vi få se att det finns många olika vägar att gå.

Likabehandlingsprincipen bör gälla även barnomsorgen i hemmen. Hemmaföräldrar bör få dagiskostnaden för det yngsta barnet som lön. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

lördag 15 april 2017

Uppvärdera vården av egna barn!

 Vård av egna barn ses idag som "frivillig arbetslöshet", inte mer värt än vård av egna krukväxter. Kvinnor måst bort från barnen så snabbt som möjligt och männen ska övertalas att ta hälften av spädbarnsåret. Vore det inte bättre att uppvärdera vården av de egna barnen till ett arbete med barn, barnomsorg helt enkelt?

Likabehandlingsprincipen bör gälla även barnomsorgen i hemmen. Hemmaföräldrar bör få dagiskostnaden för det yngsta barnet som lön. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

fredag 7 mars 2014

Är hemmabarn människor?

 I dagens Sverige räknas hemmabarnen som en del av hemmet. De räknas in som del av det obetalda hemarbetet, som att diska och gå ut med hunden. Ska man behandla människor så?

Allas lika värde, gäller inte det barnen? Är inte alla barn människor och lika värdefulla för samhället? Om egna barn räknades som människor borde väl vården av dem räknas som ett arbete med människor - ett samhällsnyttigt arbete med människor.

Man borde kunna skilja på ett egennyttigt arbete med städning av det egna hemmet och ett samhällsnyttigt arbete med samhällets framtida medborgare.

Alla barn måste räknas som människor - även de som vårdas av en förälder! Vården av egna barn måste  räknas som ett samhällsnyttigt arbete med människor - inte som ett egennyttigt hemarbete.
När ska Sverige inse detta?

Varför säger feministerna inte det mest självklara? Detta nämligen: Kvinnan skall jämställas genom att födandet och vården av barnen ska respekteras som det samhällsnyttiga arbete som det faktiskt är!
Kan det vara så att de är falska feminister? De nedvärderar ju det kvinnliga och vill att kvinnan ska överge sin kvinnlighet och i stället leva som män för att bli jämställda. 

Det kvinnliga ska uppvärderas - inte nedvärderas. Vården av hemmabarnen ska räknas som ett samhällsnyttigt arbete, inte ett egennyttigt hemarbete.
 
Likabehandlingsprincipen bör gälla även barnomsorgen i hemmen. Hemmaföräldrar bör få dagiskostnaden för det yngsta barnet som lön. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

torsdag 20 februari 2014

Storbarnkammare blev dagistvång

Dagistvångets moder Alva Myrdal berättar om "storbarnkammare". Titta den som vågar.

Likabehandlingsprincipen bör gälla även barnomsorgen i hemmen. Hemmaföräldrar bör få dagiskostnaden för det yngsta barnet som lön. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

SD är mitt hopp

SD står för sunt förnuft.


SD: Ingen röd tråd i regeringens åtstramningsförslag

Sverigedemokraterna - 2014-02-20 11:15 CET
Finansminister Anders Borg presenterade under förmiddagen ett sparpaket på sammanlagt nio miljarder. Regeringen vill bland annat sänka studiebidraget, göra det mindre förmånligt att spara till sin pension, göra det dyrare att äga bil, minska anslagen till Försvarsmakten samt minska anslagen till Polisen. 
Sverigedemokraterna avvisar till största del åtgärdspaketet. Jimmie Åkesson kommenterar:
- Det saknas en röd tråd i regeringens ekonomiska politik. För några månader sedan ville man genomföra ofinansierade skattesänkninigar för de som tjänar mest. Nu kommer ett helt paket med besparingar som slår mot bilägare, människor som sparar till sin pension och studenter.
- Samtidigt fortsätter massinvandring att vara en helig ko. Regeringen skriver precis som tidigare år kraftigt upp prognoserna för statens utgifter för invandring. Under 2014 ökar utgifterna för migration och integration med 3,4 miljarder och under 2015 ökar kostnaderna med 5,5 miljarder. Regeringen har satt i system att göra glädjekalkyler över kostnaderna för invandringen.
- Sverigedemokraterna har sedan tidigare visat att vi genom att effektivisera biståndspolitiken, föra en mer ansvarsfull invandringspolitik och prioritera annorlunda vad gäller arbetsmarknadspolitiken kan frigöra stora resurser till vård, skola och välfärd. 
Vi ser således inget behov av större åtstramningar i detta läge.
Fri invandring kan inte kombineras med en välfärdsstat. Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!


Likabehandlingsprincipen bör gälla även barnomsorgen i hemmen. Hemmaföräldrar bör få dagiskostnaden för det yngsta barnet som lön. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

torsdag 16 januari 2014

Kommentar på SVT Debatt

Feminister! Sluta förakta kvinnan!
Feministerna nedvärderar tyvärr kvinnorna och den kvinnliga könsrollen. Att föda och vårda egna barn har inget värde i feministernas ögon. Bara den manliga könsrollen har ett värde. För att få ett värde måste kvinnorna leva i den manliga könsrollen. Kvinnan måste tävla med mannen i manlighet. Detta är orsaken till ojämställdheten. Feministerna valde helt enkelt fel väg när kvinnan skulle jämställas.
Enda sättet att jämställa kvinnor med män är att jämställa kvinnans könsroll med mannens.
Att föda och fostra barnen, som ju växer upp till samhällets medborgare borde räknas som samhällets viktigaste arbete, åtminstone lika värdefullt som ett förvärvsarbete.
Nu räknas detta arbete som frivillig arbetslöshet, lika värdelöst som att vårda egna hundar eller katter. Det är horribelt att barnen jämställs med husdjur!
Vi måste uppvärdera kvinnans unika förmåga att ge liv. En förälder som vårdar egna barn ska räknas som arbetande med barnomsorg. Gör det, så löser vi problemet!

Likabehandlingsprincipen bör gälla även barnomsorgen i hemmen. Hemmaföräldrar bör få dagiskostnaden för det yngsta barnet som lön. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

tisdag 18 juni 2013

Stoppa feministexperimentet!

Insändare i Folkbladet - Stoppa feministexperimentet
Av Monica Sunvard Norrköping. Uppdaterad 2013-06-03 
Många mår psykiskt mycket dåligt i dagens Sverige. Barnfamiljerna lider under en omänsklig stress. I värsta fall kan det leda till att små barn glöms bort i bilar. Nu bör tusen varningsklockor ringa om att jobbpressen blivit för hård för småbarnsföräldrarna.
Djuren har en lag som skyddar deras naturliga beteende. Är inte människan värd en liknande lag?
Tidigare generationer var kloka, när de levde efter gamla beprövade traditioner. Det var ju traditioner som hade fungerat bra i tusentals år.
Anknytningsteorins fader, John Bowlby, hävdade att barn behöver tre år för att bygga upp en trygg anknytning till föräldrarna. Men idag hinner barnen inte fullborda sin anknytning på det enda år, som vi, i vår blinda okunnighet, erbjuder dem.
Blotta misstanken att det är den förtidiga separationen mellan mor och barn, som gör att så många mår så dåligt, borde få oss att stoppa detta feministiska experiment.

Våra barns framtid ligger i våra händer.